SpectraCures fokus är cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT. Denna behandlingsmetodik är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals. Mjukvaran i dosstyrningen, IDOSE®, som är egenutvecklad och patenterad, borgar för säker, exakt och effektivt styrd PDT-behandling av interna solida cancertumörer.

SpectraCure bildades 2003 som en spin-off från Lunds universitets avdelningar för medicinska laser-tillämpningar och fysik. Grundarna – Sune Svanberg, Katarina Svanberg och Stefan Andersson-Engels är fortfarande aktiva i bolaget. Bolagets teknik bygger på välbeprövade metoder som utvecklats under 25 års tid. Strålningskomponenten i behandlingen, den så kallade PDT:n, har påvisat mycket lyckade resultat då den behandlat hela 3 000 patienter med hudtumörer. PDT som behandlingsmetod används rutinmässigt inom vården och har ett väldokumenterat verkningssätt.

Vidare har 4 behandlingar med SpectraCures egen teknologi, IDOSE®, genomförts i dagsläget med goda resultat och utan att större biverkningar kunnat påvisas. Bolaget har även 12 registrerade patent, och det är först 2022 som ett av patenten löper ut. All mjuk- och hårdvara är redan utvecklad.

Vidare har bolaget ett välrenommerat Advisory board, och det finns tydlig spetskompetens. Alla 6 personer i ledning och styrelse som beskrivs på nästa sida har som minst innehaft doktorandtjänst vid välrenommerade universitet.

 

3
Value Drivers
3
Quality of Earnings
2
Risk Profile
2
Quality of Management

SpectraCure – Finansiering säkrad och låg värdering inför stundande fas-1 studier

35 000 $ i intäkter per behandling, på en marknad där initialt drygt 25 000 patienter i USA har behov av SpectraCures behandlingsteknologi. Detta kan jämföras med CLS som beräknas ha en intäkt per behandling på 21 100 $. SpectraCures marknad i USA och Europa uppgår på sikt till ca 50 000 patienter per år, eller cirka 1,14 – 1,75 mdr $ i årlig omsättning.

Vid nuvarande kursnivå är SpectraCure lågt värderad i relation till jämförbara peers. Nyckeltalet P/B ligger på låga 2,45 vilket kan jämföras med snittet för noterade medtechbolag på 16,94.

Goda chanser att få Orphan Drug status i de kliniska studierna. Detta innebär lägre kostnader i form av halverad tidsåtgång, att ett mindre patientunderlag krävs, att möjlighet till FDA-finansiering finns samt att studiens utveckling kan rapporteras löpande.

Bättre teknologi än konkurrenterna. SpectraCure kan tillämpa sin teknologi på flera olika sätt. I relation till den tydligaste börsnoterade konkurrenten, CLS, har SpectraCure en högre skalbarhet, och dessutom är deras teknologi godkänd för värmebehandlingar som överträffar CLS.