SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com.

4
Value Drivers
4
Quality of Earnings
2
Risk Profile
4
Quality of Management

SolTech Energy – Analyst Group har analyserat och värderat SolTech

Potentiell omsättning ca 577 MSEK 2020.
SolTech har flera intressanta verksamheter: samägda dotterbolaget ASRE i Kina, exklusivt samarbetsavtal med Sapa Building Systems, lansering av SolTech ShingEl och helägda dotterbolaget Wasa Rör inom VS och energieffektivisering. Utifrån SolTechs målsättningar och AG:s antaganden, kan bolaget nå en koncernomsättning på ca 577 MSEK 2020.

Stark utveckling i kinesiska verksamheten.
ASRE ligger före försäljningsplanen för 2016 och till 2020 är målet att inneha en installerad kapacitet på 230 megawatt (MW) som är fullt driftsatt 2020. Denna förväntas generera en årlig omsättning på ca 400 MSEK, av vilka 51 % tillfaller SolTech.

Exklusivt avtal med Sapa Building Systems.
SolTech levererar solceller för integration i Sapas olika aluminiumprofilprodukter. Order har redan erhållits och fler förväntas komma under Q4-16.

SolTech ShingEl – en unik kombination av traditionell taktäckning och elproduktion från solen. Lansering i Sverige är planerad till Q1-17, men order har redan erhållits från Myresjöhus. Systemet ligger helt rätt i tiden, t.ex. är Solar City med ordförande Elon Musk (även VD Tesla Motors) i processen att utveckla ett liknande solenergisystem.

Wasa Rör – utgör en stabil intäktsbas.
I helägda dotterbolaget Wasa Rör har verksamheten mer än fördubblats de senaste två åren. Detta skapar en stabil intäktsbas för SolTechs expansion.