Smarteq är ett svenskt antennföretag med huvudkontor i Kista samt ett kontor i Shanghai. Bolaget verkar inom tre segment: Machine-to-Machine (M2M), Automotive och Consumer. Inom M2M säljer bolaget antennlösningar som möjliggör kommunikation mellan maskiner, t.ex. mellan elmätare och en elcentral, inom Automotive säljer de antenner dels genom att producera kundanpassade lösningar (Original Equipment Manufacturing – OEM) och dels till eftermarknaden och inom Consumer säljer de antenner direkt till privatpersoner. Bolaget anställer i nuläget 14 personer.

 

3
Value Drivers
3
Quality of Earnings
3
Risk Profile
2
Quality of Management

Smarteq – Goda marknadsutsikter och stark tillväxt räcker inte

Framtidsbransch med stora  tillväxtmöjligheter. Smarteq tillverkar antenner för trådlös kommunikation vilket är en marknad som väntas växa kraftigt åtminstone fram till 2020.  

Förlust av Volvokontrakt innebär omsättningstapp med 65 %. Bolaget enskilt största kund, Volvo, sade under 2014 upp sitt samarbete med Smarteq. Antennen leveras under 2015 men blir därefter värdelös för bolaget. Kraftigt försämrad omsättning väntas därmed under 2016.

Förvärv ska ersätta Volvo. Smarteq har köpt del av konkurrent för att ersätta omsättningstapp samt för att få tillgång till distributionskanaler som ska lyfta försäljningen av bolagets egna produkter.

Intressant avtal med ABB om att leverera antenner till laddstolpar i Kina. Går försäljningen bra finns möjlighet till uppvärdering av bolaget. Försäljningen av elbilar i Kina mer än fyrdubblades 2014 sett till 2013.