SJR in Scandinavia AB är ett bemanningsföretag specialiserat inom ekonomi, bank och finans. Företaget erbjuder huvudsakligen konsult-uthyrning, rekrytering samt karriärvägledning och verksamheten bedrivs i Sverige. Koncernen består av moderbolaget SJR och de helägda dotterbolagen SW in Scandinavia och Ogunsens.

1
Value Drivers
4
Quality of Earnings
1
Risk Profile
4
Quality of Management

SJR – Stabilt bolag med potentiell uppsida på 85 %

Stark tillväxt med CAGR på 12.4% kombinerat med EBIT-marginal på 10% Under de senaste 5 åren upp-gick SJR:s genomsnittliga omsättningstillväxt till 12.4%. Parallellt med detta lyckades SJR bibehålla en EBIT-marginal runt 10% vilket är betydligt högre än bransch-snittet på cirka 4%.

Attraktiv direktavkastning på 6.7 %
Stark kassa på 46 % av totala tillgångar möjliggör utdelningsandel om 95.6 % för 2015 års resultat, vilket ger 7.40 kr per aktie. 2016E och 2017E estimeras direktavkastningen stiga till 7.4 % respektive 8.8 % utifrån dagens aktiekurs. Detta kan jämföras med nu-varande branschsnitt på cirka 4.6 %.

Potentiell uppsida på 85 % I ett bull-case ger en DCF-analys, baserat på de kommande 5 åren, ett nuvärde på 203 kr, vilket motsvarar en uppsida på 85 % utifrån dagens aktiekurs. Under samma tidshorisont ger ett base-case ett nuvärde per aktie på 138 kr, en uppsida på 26 %.

Stort insiderägande på 45 % ingjuter förtroende Totalt äger insynspersoner 45 % av aktierna. VD Per Ogunro äger totalt 35.9 % av befitliga aktier varav 300 000 A-aktier vilket ger honom 63.8 % av rösterna. Ledning och styrelse besitter relevanta erfarenheter för verksamheten. Vidare tyder deras stora ägarandel på att aktieägarnas intressen är högsta prioritet.