Shelton Petroleum är ett svenskt prospekterings- och utvinningsbolag inom olje- och gasindustrin vars operativa verksamhet är i Ryssland och Ukraina.

4
Value Drivers
3
Quality of Earnings
5
Risk Profile
2
Quality of Management

Shelton Petroleum – Värdet av reservtillgångarna överskrider Sheltons EV

829 % ökning i bevisade ryska oljereserver. Ökning till knappt sju miljoner fat olja, vilket med en diskonteringsränta om 10 % värderats till cirka 430 MSEK.

Skalbar infrastruktur möjliggör hantering av 2000 fat per dag. Vid ytterligare mindre investeringar kan denna kapacitet skalas upp.

Lågt oljepris och försämrad valuta. Avsaknad av finansiella instrument för försäkring mot valutarisker påverkar koncernens finansiella ställning. Vidare bedrivs ingen säkring av oljepriset för framtida försäljning.

Stabilt påvisande av positivt resultat. Bolaget har sedan Q3 2011 påvisat ett positivt nettoresultat varje kvartal med undantag för Q2 2013.

Joint Investment Agreement (JIA) med två ledande aktörer inom olje- och gasindustrin. Shelton Petroleums ukrainska dotterbolag har ingått i ett JIA med två stora aktörer på den ukrainska marknaden.