• Forsknings- och utvecklingsbolag som bedriver läkemedelsutveckling av preparat som ska användas till sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar och behandling av smärta.
  • Startade sin verksamhet i september 2012 genom ett utköp av läkemedelsprojekt och samarbetsavtal från NeuroSearch A/S.
  • Har, enligt ledningens bedömning, ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. De flesta har arbetat tillsammans under lång tid på NeuroSearch.
  • Övertog vid utköpet från NeuroSearch forskning i 15 läkemedelsprojekt och en plattform, som det investerats cirka 2 miljarder SEK i.
  • Bolaget övertog även laboratorieutrustning med ett nyprisvärde om cirka 30 MSEK til en forskningssite av hög internationell standard, 15 000 kemiska substanser, tillhörande patent och ett generiskt kemiskt bibliotek med fler än 100 000 andra kemiska kommersiellt tillgängliga substanser.
  • Har pågående samarbetsavtal med Janssen Pharmaceuticals, Inc., Pfizer Inc. och Ataxion Inc., det sistnämnda finansierat av Atlas Venture Inc. Ledning och styrelse har under mer än 25 år byggt upp ett internationellt nätverk som ska öppna upp för ytterligare samarbeten med andra välrenommerade läkemedelsbolag.
  • Saniona har en strategi som innebär att Bolaget har låga löpende kostnader men höga ambitioner. Saniona avser via nyemissionen att anskaffa kapital för att accelerera tillväxten i Bolaget. Dels forsknings- och utvecklingsarbetet, dels etablering av nya samarbeten med välrenommerade läkemedelsbolag.
  • Saniona ska arbeta för att skapa värde för sina aktieägare genom kontinuerlig tillväxt i verksamheten och genom att bidra till nya, effektiva och säkra läkemedel till marknaden.

 

saniona-about-1024x424

 

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett Bull-scenario skulle vi se att de sju projekten som Saniona fokuserar på skulle visa goda resultat i relativt snabb takt vilket skulle innebära att bolaget blir mer attraktivt för nya investerare ( i form av nyemissioner). De goda resultaten skulle innebära att man även öppnar upp för fler samarbeten med de stora läkemedelsbolagen och kanske får igång de andra återstående åtta projekten. Men det positiva resultatet skulle det framförallt visa att man gör framsteg inom projekten vilket innebär att man når milstolpes betalningar från de stora samarbetspartnerna som Pfizer och Ataxion. De här utbetalningarna kommer vara företagets huvudsakliga intäktskälla de närmaste åren. Alltså med bättre resultat snabbare innebär att större samt snabbare utbetalningar uppnås. Ett annat bull-scenario som inte är omöjligt i den här branschen är att ett större läkemedelsbolag som ser potential i de goda resultaten och helt enkelt köper upp Saniona. Investerarna tjänar då en premie som oftast är en bit över aktuellt aktiepris. Alltså kommer resultaten i de olika testfaserna vara av största relevans för bolagets aktie samt fortsatta potential.

Bearcase

För Saniona och många andra nya läkemedelsbolag med unga projekt är det oftast samma Bearscenario som gäller, helt enkelt att man får lägga ner verksamheten. Om ett eller flera projekt skulle få negativa resultat skulle bolaget förmodligen få lägga ner verksamheten eftersom de stora samarbetsbolagen inte längre har något incitament att finansiera verksamheten. Även nyemissioner blir svårare då nya investerare skulle vara svåra att locka till ett bolag med misslyckade projekt. Att unga läkemedelsbolag försvinner är väldigt vanligt då risken är hög i dessa bolag. Helt enkelt vinna eller försvinna. I Sanionas fall är det av högsta grad viktigt att minst ett av de sju projekten de satsar på visar någon form av potential i de faserna de ligger i just nu. Riskerna som finns i Saniona är samma typ a risker som finns för alla liknande bolag i denna bransch dock är dem mer företagsspecifika eftersom varje bolags risk beror på den sammanlagda risken i de individuella projekten. Aktien i Saniona kommer att styras till största del av hur de olika projekten utvecklas.

Saniona – Har Ett Forskarteam Av Absolut Världsklass Inom Sitt Område. Köpläge För Den Riskvillige

Ett forskarteam av absolut världsklass inom sitt område enligt ledningens egen bedömning av Sanionas forskarteam.

Få konkurrenter i dagsläget, vilket gynnar ett bolag Sanionas, speciellt med den kunskap och erfarenhet som bolaget besitter.

Tre stora samarbetsavtal med Pfizer Inc, Janssen Pharmaceuticals och Ataxion där den finansiella ersättningen uppgår till 139 miljoner USD.

Två miljarder SEK investerade i plattformen som ger Saniona AB en enorm pipeline där man idag har 3 av 7 läkemedelsprojekt helt finansierade i mån av milstolpsbetalningar genom samarbetsavtalen.

Köpläge för den riskvillige. Trots att bolaget har mycket positivt på gång så vill vi flagga för den höga risken i bolaget.