RusForest är ett svenskt skogsbolag med verksamhet i östra Sibirien i Ryssland. Bolaget förfogar över långvariga skogsarrenden och utnyttjar dessa resurser för att tillverka en rad olika sågade trävaror. RusForest är noterade på den svenska börsen.

 

4
Value Drivers
2
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

RusForest – Redo att växa vidare och det finns uppsida kvar att hämta i bolaget

RusForest är nu nästintill skuldfritt och med en justerad nettokassa för år 2014 på 81,7 MSEK
(-191,8) öppnas möjligheterna upp för vidare expansion.
Stora förändringar har skett i ledningen och bolaget har även sålt av sina icke-lönsamma verksamheter och nu lagt grunden för expandering.

Möjlig fusion med ryska bolaget LesResurs finns under år 2015. Detta skulle i sådana fall stärka RusForests marknadsposition samt möjliggöra ökad omsättningen och lönsamheten i bolaget.

Justerat EBITDA-resultat för helåret 2015 beräknas uppgå till 43 MSEK. Jämfört med 12,9 MSEK för helåret 2014 är detta ett förbättrat EBITDA-resultat med 233 %.

RusForest handlas i dagsläget till en substansrabatt om cirka 20 %. Substansvärdet per aktie uppgår till 2,08 kronor vilket kan jämföras med dagens kurs på 1,72 kronor, vilket ger en uppsida på 0,36 kr/aktie. Utifrån given dagskurs får vi även ett P/B-tal på 0,82 vilket kan jämföras mot branschsnittet 1,24. Detta indikerar även på att uppsida finns.