Redwood Pharma är ett företag vars affärsidé är att utveckla nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora behov på marknaden. Bolaget har in-licensierat IntelliGel®, en patenterad hydrogel-teknologi för att reglera frisättningen av läkemedel. Det innebär att läkemedlet kan ordineras i lägre doser och med lägre doseringsfrekvens. Det i sin tur kan innebära mindre biverkningar från de aktiva substanserna. Bolagets ledande produkt under utveckling är en ny terapi för behandling av kroniskt torra ögon, DED (Dry Eye Disease), hos främst kvinnor efter klimakteriet. Med en åldrande befolkning, drabbar DED allt fler människor och begränsar dagliga aktiviteter såsom läsning, datoranvändning och bilkörning.

Redwood Pharma ska generera intäkter genom licensavtal med större läkemedelsbolag som har intresse av bolagets läkemedelsprojekt och teknologi inom drug delivery. Bolaget ska fokusera på formulering och tidig klinisk utveckling för att driva projekt fram till en affär med andra bolag, senast efter fas II kliniska studier.

 

Finansiella Scenarier

Bullcase

Redwood Pharma genomför lyckade fas I/II studier med den nya produktkandidaten RP101 med IntelliGel®. Under det kliniska arbetet lyckas även bolaget hitta en affärspartner som senare kan inleda fas III. Efter lyckad fas III godkänns läkemedlet för försäljning, vilket förväntas ske 2022, och produkten når marknaden.

Bearcase

I ett bear-scenario uppstår förseningar i de kliniska faserna vilket kan riskera att ytterligare nyemissioner krävs innan bolaget kan generera positivt kassaflöde.

4
Value Drivers
5
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

Redwood Pharma – Utvecklar ögonläkemedel där det finns stora medicinska behov

 

Den globala marknaden för ögonläkemedel värderas till ca 22 mdUSD
Redwood Pharma riktar sig mot läkemedelssegmentet Dry Eye Disease (DED), vilket baserat på försäljningssiffror är det fjärde största segmentet. Förutsättningarna är därmed goda för ögonprodukten RP101.

Kan nå marknaden snabbare med lägre risk
Bolaget har förvärvat rättigheterna till tidigare klinisk data från Nascent Pharmaceuticals. Redwood Pharma kan således utveckla produkten RP101 snabbare och med lägre risk än om dessa data inte förelegat.

Potentiell licensintäkt under 2018
Bolaget ska generera intäkter genom bl.a. licensavtal med större läkemedelsbolag med affär senast efter fas II. Även fast bolaget själva inte kommunicerat det, kan man för RP101 tänka sig en första licensintäkt potentiellt redan under 2018. Därefter kan ytterligare intäkter komma vid uppnådda mål, t.ex. vid slutförd fas III, marknadsgodkännande och försäljning.

Risken består i försenade kliniska studier
Skulle oförutsedda problem eller förseningar uppstå kan det resultera i finansiella problem och risk för ytterligare nyemissioner. Enligt beräknad burn rateförväntas bolaget vara finansierade till början av 2019.