Nytt marknadsområde – dialoger med globala aktörer har inletts

Redsense Medical kommunicerade den 13 november 2018 att de inleder en satsnings på ett nytt område: sårvårdsmarknaden. Bolaget har utvecklat en teknikplattform för smart optisk mätning av substanser som blod och sårvätskor genom t.ex. temperatur och tryck i bandage eller plåster. Redsense Medical har inlett diskussioner med globala aktörer inom sårvård och en första patentansökan är inlämnad.

En omfattande marknad som växer

Marknaden för sårvårdsprodukter omsatte ca 18 miljarder dollar under 2016, och den förväntas växa med en CAGR om 5,3 % fram till 2023. Marknadstillväxten drivs bland annat av en ökad andel äldre befolkning, fler diabetiker samt ökande investeringar inom forskning och utveckling, vilket även förväntas leda till fler forskningsframsteg inom området. Kroniska sår väntas utgöra merparten av sårvårdsmarknaden fram till 2022.

5
Value Drivers
5
Quality of Earnings
5
Risk Profile
5
Quality of Management