Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen systemlösningar inom vacuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Railcare erbjuder även verkstadstjänster i form av större lok- och vagnsreparationer, löpande underhåll och uthyrning av personal. Maskinförsäljning är även en viktig del i Railcares utbud och sker på internationell marknad.

 

2
Value Drivers
3
Quality of Earnings
2
Risk Profile
3
Quality of Management

Railcare – Avtal och stora satsningar på Storbritannien ger högre omsättning

Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid. 2014 var bolagets starkaste år någonsin. Kommande år förväntas en tillväxt på cirka 12-13 % och en EBIT-marginal kring 15 %.

Högt värderad bransch kan motivera fortsatt kurslyft. Internationellt sett är Railcare lägre värderad än vårt branschsnitt. Potentiell uppsida på cirka 37 %.

Helt rätt i tiden. Ökat miljömedvetande, ett eftersatt järnvägsunderhåll och en regering som vill satsa mer pengar talar för att Railcare kommer ha mycket jobb de kommande åren.

Satsningar på Railcare Export. Man ger inför 2015 klartecken på att man satsar på internationell maskinförsäljning och bearbetning av nya marknader.