Prime Living är verksamt inom produktion och förvaltning av bostäder. Företaget har utvecklat ett koncept för produktion av bostadsmoduler, där lägenheterna är prefabriserade i stålmoduler, isolerade och inredda. Prime Living har uppfört studentlägenheter i Karlstad, Lund, Göteborg och Malmö. Bolaget aktuella projekt omfattar 3200 bostäder.

header600x328-300x164@2x

1
Value Drivers
2
Quality of Earnings
3
Risk Profile
1
Quality of Management

Prime Living – Inne i en kraftig expansionsfas

Enormt behov av billiga lägenheter på svenska bostadsmarknaden med  350 000 studenter och endast 80 000 studentbostäder. Regeringsbeslut om att öka antalet utbildningsplatser med 14 300 till 2018 från 2015.

Bolaget har tagit in kapital i omgångar och är inne i en kraftig expansionsfas. 2600 nya bostäder finns i bolagets projektportfölj och skall vara redo 2018, jämfört med de 552 idag. Idag innebär detta 40 TSEK/lgh vilket innebär en potentiell omsättningstillväxt från 21 MSEK till 120 MSEK.

Aktien handlas i dagsläget till en substanspremie om 77 % vilket främst beror på den exceptionella värdeökningen bolaget uppvisat historiskt i sin bostadsportfölj.

Vinsten drivs i dagsläget främst av värdeökningar på fastigheter. Under 2015 var värdeökningen 148 MSEK och hyresintäkterna 22 MSEK och därmed är de finansiella riskerna stora i bolaget