Precio Systemutveckling är ett systemutvecklingsföretag inom IT med fokus på Microsoft-teknologi. Precio är Microsoft Guldpartner inom Collaboration and Content och Application Development samt Microsoft Silverpartner inom Application Integration, Business Ingelligence och Mobility.

3
Value Drivers
2
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

Precio Systemutveckling – Direktavkastning på strax under 6 %

Störst i Sverige. Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag inom SharePoint och Office 365.

Genomför förvärv till ett P/E på 7,7. Justerar man för kassan blir P/E multipeln för Fishbone 7,7 baserat på 2013 års siffror, vilket vi anser som billigt.

Underliggande marknad växer tresiffrigt. Enligt Microsoft har Office 365 en tresiffrig tillväxt, vilket ger goda möjligheter för en god tillväxt även för Precio.

Kommer genomföra en nyemission. I samband med förvärvet av Fishbone så kommer det genomföras en nyemission motsvarande 900 000 aktier.