Parans Solar Lighting AB är ett göteborgsbaserat företag noterat på aktietorget. Parans har utvecklat och patenterat ett solljussystem som fångar in solens strålar och förser inomhusmiljöer med solljus. Företaget har i dagsläget 4 anställda och säljer sina system via återförsäljare i Europa, USA och Asien.

2
Value Drivers
2
Quality of Earnings
2
Risk Profile
1
Quality of Management

Parans – 2014 bör ses som ett exceptionellt år

Missvisande intäktspost bidrar till en felaktig redovisad vinst för 2014. Man bör kritiskt ifrågasätta Parans redovisade vinst för 2014. En stor bokförd intäkt av aktiverat arbete bidrar till ett uppvisat positivt resultat på 2,2 MSEK, utan denna post exponeras en förlust på -1,35 MSEK.

Svaga orderböcker 2015 och risk för nyemission. Parans ger inga indikationer på att de fått in några nya större ordrar och det finns en risk till likviditetsbrist.

Ny produktlansering öppnar upp för stora hävstångseffekter. Under hösten 2015 skall nästa generation av solljussystemet (SP4) marknadsintroduceras. Ett system som markant kan komma att öka orderstorlekarna.

2014 års omsättningstillväxt på 300 % kommer sannolikt inte att upprepas. Föregående år präglades av förbättrade marginaler och rekordavtal i USA, Asien och Sverige. Omsättningen har dock de senaste åren varierat kraftigt från år till år och föregående års resultat lär inte upprepas under 2015.