Papilly är ett digitalt tjänsteföretag som ämnar att förebygga stress och psykisk ohälsa med hjälp av ett avancerat internetbaserat interaktivt program. Genom företagets digitala program, vilket har tagits fram genom samarbeten och forskning från Karolinska Institutet, skapar Papilly förutsättningar till att enkelt och effektivt arbeta mot stress och psykisk ohälsa. Kunden får tillgång till programmet genom ett löpande abonnemang till en låg månadskostnad.

1
Value Drivers
5
Quality of Earnings
5
Risk Profile
1
Quality of Management

Papilly - Hög skuldsättningsgrad pressar

Risk för återfinansiering eller likvidation. Bolaget beräknas ha förbrukat ca 79 % av befintlig kassa vid årets utgång och har en burnrate om 4.84 MSEK per halvår, vilket sannolikt leder till återfinansiering under Q1 2017. Vidare kommer bolaget att belastas med höga räntekostnader på ett konvertibellån som togs i början av året, där räntan uppgår till 10 %.

Insiderförsäljning och lågt insiderägande. Sedan februari har storägaren och grundaren Ulf Söderberg avyttrat ca 213 000 aktier motsvarande ca 13 % av sitt innehav. Insiderägandet är lågt och bolagsstyrningen har en historik av att urholka förlusttyngda bolag. Höga löner för ledningen, t.ex. VD Erik Lissner har en lön om 1.5 MSEK/år, vilket kan ställas i relation till bolagets utgående kassa i juni om ca 5.6 MSEK.

Intäktsmodell med fokus på volymförsäljning. Bolaget har historiska problem med försäljning och intjäningsmodellen bygger på hög volym då priset på tjänsten man erbjuder är lågt, 99kr/mån. För att nå break-even 2016 krävs ca 5 800 betalande abonnenter, under första halvåret hade bolaget inga. Sedan tjänsten lanserade har bolaget i genomsnitt haft 55 abonnenter/mån.

Skuldsättningsgrad om 670 % och aggressiv bokföring. Bolaget har en skuldsättningsgrad om 670 % i och med konvertibellånet som togs i början av året. Tillgångarna består samtidigt till en majoritet av balanserade utgifter, där avskrivningstakten är hög. För att täcka kostnaderna och motverka att det egna kapitalet påverkas negativt nästkommande år krävs en omsättning om 8.4 MSEK. Under 2015 omsatte Papilly ca 61 tSEK.