Orezone förväntas generera volym och omsättning från Corcel-projektet under 2020 och därefter estimeras en stark tillväxtresa med årliga marginalförbättringar. Bolagets ambition är att agera leverantör av essentiella metaller såsom kobolt till elfordons-marknaden som förväntas växa med en årlig tillväxttakt om ca 22 % mellan 2018 och 2025. Utöver elfordon väntas också årlig efterfrågan av både koppar, nickel och kobolt öka, vilket gynnar Orezone som har prospektering på nämnda metaller i Corcel-projektet. Vid en 50/50 viktning av en DCF och en relativvärdering härleds ett potentiell värde om 14,4 SEK per aktie i ett Base scenario.

5
Value Drivers
5
Quality of Earnings
5
Risk Profile
5
Quality of Management