Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur kan bibehållas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar nya möjligheter för livsmedelsföretag när det gäller den växande marknaden för djupfryst färdigmat, konsumenternas önskemål om fräscha och färska grönsaker, frukt och bär. Vår teknik möjliggör nya transportmöjligheter som leder till lägre kostnader och positiva miljöeffekter. Vår teknik leder till att cellerna i grönsaker, frukt och bär tar upp naturliga antifrysprotein och sockerarter som bevarar smak, form och struktur.

 

3
Value Drivers
2
Quality of Earnings
2
Risk Profile
4
Quality of Management

OptiFreeze – Långsiktigt Samarbetsavtal Med Orkla

Marknadsledande produkter med marginal på över 55%
OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat för frysta grönsaker och frukt.

En stor marknad med tusentals ton
Enbart i Sverige säljs ca 9 000 ton frysta grönsaker, frukt och bär och på den totala världsmarknaden över 22 miljoner ton och ingen aktör på marknaden ger lika goda resultat som OptiFreezes teknik.

Långsiktigt samarbetsavtal med Orkla tecknades under hösten. Detta medför att Optifreeze kommer industrialisera och kommersialisera sin teknologi.

Starkt samarbete med Arc Aroma Pure AB som innebär att OptiFreeze handlar teknik samt konsulttjänster av sin delägare Arc Aroma.