Oniva Online Group är ett IT-företag som erbjuder företag hjälp att marknadsföra sig och agera på Internet. Online Group har ett brett utbud av produkter för online-närvaro som inkluderar bland annat domänregister, webbhosting, webbdesign, webbutveckling, internetmarknadsföring och sökordsannonsering.

 

3
Value Drivers
3
Quality of Earnings
1
Risk Profile
1
Quality of Management

Oniva Online Group – Pågående implementering av åtgärdsprogram

Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden för webbhostingtjänster har en snabb tillväxttakt med en årlig expansion på cirka 17 %.

Pågående implementering av åtgärdsprogram. Efter omfattande redovisningsfel som uppdagades under sommaren 2014 har aktiekursen rasat och lönsamheten varit obefintlig. Nu arbetar bolaget för att få ner kostnaderna med ett åtgärdsprogram.

Sänkt helårsprognos för 2014. Oniva Online Group gick den fjärde februari ut med en vinstvarning. Bland annat skrivs gamla och osäkra fordringar ned med 30 MSEK.

Pågående tillsättning av ny VD. Ny VD blir Jakob Söderbaum som har lång erfarenhet.