Odd Molly säljer kläder genom grossistverksamhet och genom egna försäljningskanaler. Bolaget har en stark nisch på sommar- och höstkläder vilket leder till att de resultatmässigt starkaste kvartalen är Q1 (höstkollektionen) och Q3 (sommarkollektionen) där kassaflödet anländer nästföljande kvartal.

 

5
Value Drivers
2
Quality of Earnings
1
Risk Profile
4
Quality of Management

Odd Molly – Tillväxtaktie som handlas till EV/EBIT 10

Tillväxtcase till P/E 10 2016e
Odd Molly har haft ett par tuffa år bakom sig men estimeras leverera en EBIT om 15 MSEK och en EPS på 2,2 kr på 2015e. Bolaget har under årets tre kvartal presterat en vinsttillväxt på 200 % y/y. Den höga tillväxt och lönsamhet som tidigare kännetecknat Odd Mollys återkomst.

Direktavkastning 4,8 % på 2016e
Bolaget har en utdelningspolicy om att dela ut minst 40 % av vinsten. Även med utdelningar i den lägsta delen av intervallet så blir de kommande årens direktavkastningar höga från dagens aktiekurs.

EV/S 0,47 och P/B 2 på 2015e
DCF, Peer Valuation, historisk värdering och Direktavkastning visar på stor kursmässig uppsida från dagens värdering. Aktien är billig redan på innevarande års estimat.