Novus är ett undersökningsföretag som startade 2006 med ambitionen att förena traditionell undersökningsmetodik med moderna medier och därmed leda företag från åsikt till insikt. Novus arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi med metoder som anpassas efter frågeställning och målgrupp.

Novus Group International AB är ett publikt bolag och noterat på Aktietorget i Stockholm.Novus Group International genomför marknadsundersökningar, opinionsundersökningar, samhällsmätningar, värderings- och livsstilsundersökningar. Novus signum är undersökningar där ny undersökningsteknik, som webbpaneler och sms, ersätter eller kompletterar traditionella metoder. Novus driver sin egen konsumentpanel, dinmening.se samt specifika kundpaneler. Verksamheten bedrivs i dagsläget endast på den svenska marknaden.

4
Value Drivers
3
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

Novus Group – Marknaden Värderar Aktien Lågt

Starkt varumärke
Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus undersökning.

Marknaden värderar aktien lågt
Med en aktiekurs på 3,3 kr har marknaden gett aktien ett lågt P/S-tal på 0,82 trots det höga resultatet 0,24 SEK per aktie. Detta indikerar på att marknaden inte ser potentialen hos Novus.

Hög direktavkastning i jämförelse med bolagets storlek
Novus gav ut sin första utdelning i november 2014 (0,11 SEK per aktie), vilket gav en direktavkastning på 3,9 % (aktiepriset på sista handelsdagen med rätt till utdelning).