NOTE är verksamma inom kontraktstillverkningsindustrin och inriktar sig på elektroniksegmentet, även benämnd som EMS (Electronic Manufacturing Services). Branschen har uppkommit som en följd av allt mer outsourcing. NOTE tillhandahåller prototyper, produktionsexpertis och även efterservice åt kunden. NOTE deltar i samtliga skeenden av en produkts livscykel. Bolaget har kunder i verkstads-, kommunikations-, säkerhets- och försvarsindustrin.

 

2
Value Drivers
2
Quality of Earnings
1
Risk Profile
1
Quality of Management

NOTE – P/E 6,8 På 2016e

P/E 6,8 på 2016e
Ett EBIT-resultat om 62 MSEK väntas i 2016 vilket leder till låga multiplar på 2016e. NOTE handlas till EV/E 13 och EV/S 0,4 på årets vinst vilket är lägst bland svenska peers.

Direktavkastning om 5,5 %
Den operativa risken i NOTE är lägre idag jämfört med innan finanskrisen till följd av kostnadsarbetet och ett breddat kund-erbjudande. NOTE värderas till en rabatt mot sektorn trots en direktavkastning på 5,5 % under 2015 och 8 % i 2016e. Direktavkastningen för branschen i snitt uppgår till 1,8 %.

Hög tillväxt under 2015 och 2016
Note har haft en CAGR på 11 % mellan 2013 och 2015 och har breddat sig till konjunkturokänsliga biotekniksektorn. En organisk omsättningstillväxt om lägst 5 % på 2016e samtidigt som rörelse-marginalen förbättras utgör en stark värdedrivare för NOTE.

Bransch i konsolidering
Konkurrenter gör förvärv på löpande band och branschen består av flera uppköpsobjekt som kan förvärvas till låga multiplar. Om NOTE är köparen eller blir uppköpt återstår att se men att branschen konsoliderar kraftigt kan bli en trigger för aktien de kommande åren.