Nordic Camping & Resort (publ) är Sveriges ledande kedja inom Camping och Resort. Verksamheten bedrivs på 13 anläggningar från Östersund i norr till Helsingborg i söder. Bolaget grundades år 2001 av nuvarande VD och styrelseledamoten Tom Sibirzeff samt styrelseledamoten Peter Wetterstrand.

Nordic Camping & Resort AB (publ) vision är att vara det marknadsledande alternativet i Norden för upplevelsebaserat semesterboende i kombination med ett rikstäckande hotellkoncept. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet CAMP. Bolaget har högsta kreditvärdighet AAA enligt kreditvärderingsföretaget Soliditet.

Bolagets affärsidé är att erbjuda en kedja med varierande boendeformer under ett varumärke med ett tydligt koncept där kundens helhetsupplevelse står i centrum.

Finansiella Scenarier

Bullcase

Under de tre senaste åren har Nordic Camping haft en omsättningstillväxt på 35% per år. I ett optimistiskt scenario så lyckas Nordic Camping att göra ett större förvärv under året vilket skulle kunna öka deras omsättning i linje med tidigare år. De skulle även se en ökad tillströmning av internationella turister vilket även det skulle leda till en ökning av omsättningen och lönsamheten. Under 2012 lanserade de en ny hemsida som erbjuder online-bokning vilket är en av anledningarna till den ökade beläggningen. Under ett bullscenario ser vi det som rimligt att de kommer nå en omsättningstillväxt på 35-40%. Det finns även en möjlighet att bolaget förvärvar en anläggning utomlands vilket inte enbart skulle ge ett lyft till omsättningen det skulle även diversifiera kundbasen mer och göra bolaget mindre känsligt för händelser i Sverige. Med en tillväxt på 40% under de kommande tre åren skulle det betyda att omsättningen skulle vara cirka 180 miljoner för 2016 och med den estimerade EBIT-marginalen skulle det innebära en EBIT på cirka 51 miljoner. Vilket skulle ger ett EV/EBIT på 2,78.

Bearcase

Under ett bear-scenario minskar inflödet av turister till Sverige samt att inhemsk turism minskar. De misslyckas även med förvärven vilket bromsar tillväxten ytterligare. Den lägre beläggningen på deras anläggningar skulle under ett bear-scenario kunna bero på bl.a. global lågkonjunktur vilket minskar turismen drastiskt. Att de inte heller skulle lyckas förlänga kontrakten med Migrationsverket skulle även det bidra till en lägre omsättning, ca 7 miljoner enligt nuvarande kontrakt. Vilket även skulle leda till att lönsamheten skulle sjunka framför allt under Q1 och Q4 som åter igen skulle vara kvartal då bolaget går med förlust. Skulle omsättningen enbart öka med 10 % leder det till att 2016 års omsättning enbart skulle vara 86 miljoner och men nuvarande EBIT-marginal skulle EBIT för 2016 vara 18 miljoner. Med en EBIT på 18 miljoner för 2016 skulle det innebära att EV/EBIT landar på 7,89.

Nordic Camping – Expansivt Bolag Med Historisk Tillväxt

Expansivt bolag med historisk tillväxt på 30-40%

Har de senaste åren haft en stabil tillväxt på ca 30-40% per år på en marknad som växer med 5-6 % årligen, detta tyder på att Nordic Camping snabbt tar marknadsandelar. De har som mål att göra ett förvärv motsvarande 3-10 MSEK per 12-månadersperiod.

Smarta avtal ger 7 miljoner och stabilare framtida kassaflöden

Samarbete med Migrationsverket minskar säsongskänsligheten då det ökar beläggningen under Q1 och Q4. Det senaste kontraktet med Migrationsverket motsvarade ett värde på cirka 7 miljoner.

Handlas till 70% P/E- samt 50% EV/EBITDA- rabatt gentemot sina Peers

Med ett estimerat P/E på 8,14 och EV/EBITDA på 5,86 för 2014 är rabatten stor i bolaget sett till konkurrenternas P/E 29 samt EV/EBITDA 11. Vi anser att bolaget är relativt billigt sett till sina konkurrenter och att marknaden därför missar potentialen.Riktkurs på 24,00 SEK ger uppsida på ca 64%. Stabil omsättning, lyckade förvärv och låg risk gör Nordic Camping till ett intressant investeringsobjekt med bra uppsida.