Net Insight utvecklar, marknadsför och säljer nätutrustning för optisk överföring av ljud, data och bild. Huvudprodukten är överföringsplattformen Nimbra. Bolagets kunder återfinns inom nätverk för broadcast och medie-TV, mediebolag som skickar stora mängder videotrafik, nätverk för digital markbunden TV och mobil-TV samt nätverk för kabel-TV och IPTV-distribution. Den största delen av Net Insights försäljning sker i Europa, Nordamerika och Asien.

Net Insights metod är den enda som erbjuder ett verkligt tjänstefokuserade nät. Produktfamiljen Nimbra har kapacitet att hantera alla medietjänster individuellt inom IP-nätet. Det innebär att operatören kan tillhandahålla, övervaka och skydda varje medietjänst ”on-demand” i hela IP-nätet, vilket gör nätet tjänstefokuserat. Genom att mäta paketförlusten och jitter i realtid och på alla mellanlänkar övervakas det underliggande nätets prestanda, vilket möjliggör SLA-rapportering och fellokalisering per länk.

4
Value Drivers
3
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

Net Insight – Befinner Sig Onekligen I En Expansionsfas

Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resul- tat.

Bruttomarginalen på 67 % är inte korrekt bedömd. Marknaden har troligtvis missbedömt poster i balansräkningen vilket istället rättfärdigar en bruttomarginal som uppgår till 80 %.

En stor kassa och låg skuldsättning gör att Net Insight har möjlighet att fortsätta expandera sin verksamhet även under 2015. Kassajusterat EV/EBIT ligger på 21 i dagsläget.

Fler orders på gång. Net Insight har redan säkrat ett kontrakt värt 1,5 MEUR. Leverans förväntas ske under slutet av 2014 och början på 2015.