MultiQ erbjuder digital signage och bildskärmslösningar

Vi är marknadsledande inom digital signage i Norden. Våra lösningar finns inom flera olika verksamheter, såsom bank, detaljhandel, industri, transport, myndigheter samt spelmarknad.

Publika miljöer där många människor befinner sig och där effektiv kommunikation prioriteras.

MultiQ har lång erfarenhet av bildskärmar. Vi kan stolt erbjuda anpassade bildskärmar efter kundens önskemål. Stilrena skärmar med skandinavisk design, robusta och med lång livslängd.

Vi månar om nära och långsiktiga kundrelation. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi nya lösningar efter deras behov och önskemål.monitors

Finansiella Scenarier

Bullcase

I ett bull-case lyckas de med en fortsatt god tillväxt, detta genom att de lyckas utnyttja sin position som marknadsledande inom den nordiska marknaden. De fortsätter även med en internationell expansion och växer även på den globala marknaden. I och med detta kommer det även ge möjlighet till lägre kostnader genom skalfördelar och därigenom en högre lönsamhet. Skulle de lyckas växa med i genomsnitt 20 % de kommande 5 åren skulle omsättningen vara 150 miljoner 2018 och med en marginal på 12 % motsvarar det nästan 20 miljoner eller 17,6 öre per aktie, vilket är ett P/E under 4,9 på nuvarande aktiekurs. Triggern i detta är dels att de lyckas leverera fortsatt god lönsamhet samt en bra tillväxt, gällande den internationella expansionen skulle det kunna vara aktuellt med ett förvärv i ett annat land och därigenom komma in lättare på den marknaden genom en befintlig kundkrets.

Bearcase

I ett bear-case är det bara att det senaste året varit en rent lyckoår med en högre omsättning på grund av storordern. I framtiden lyckas de alltså inte ändra trenden från tidigare år där man sett en negativ tillväxt samt negativa resultat. Att marknaden för digital signage inte heller den tar någon direkt fart utan stannar av bidrar även det till en dålig tillväxt. Inom bear-caset är omsättningen istället fortsatt fallande som den varit tidigare år, under innevarande år ökar omsättningen endast med 30 % följt av en nedgång motsvarande 14 % vilket varit snittet under de tre senaste åren. Detta skulle innebä- ra att omsättningen 2018 landar på cirka 47 miljoner. Marginalen sjunker ned mot 5 % och vinsten landar då på 2,3 öre per aktie. Detta skulle ge en P/E multipel på 37 för året 2018. Skulle det visa sig att de inte lyckas med att upprätthålla lönsamheten och tillväxten under de kommande kvartalen kommer det antagligen leda till en nedgång eller i alla fall inte någon uppgång trots 2014 antagligen kommer vara ett år med vinst och god tillväxt.

MultiQ – Störst I Norden Inom Digital Signage

Omstruktureringarna visar resultat

Lönsamheten under första halvåret vänt och bolaget visar vinst för första gången sedan 2011.Under de senaste åren har MultiQ genomfört omstruktureringar som det nu går att se resultaten av.

Förväntad tillväxt på 52 % under 2014

De huvudsakliga anledningarna till denna tillväxt är ett förvärv som gjordes under 2013 samt leverans av en av de största order genom bolagets historia.

Värderas till P/E 10,21 för 2014

Enligt vår estimering handlas MultiQ till ett P/E tal motsvarande 10,21 samtidigt som nettomarginalen uppgår till 11 %. Vi anser att MultiQ borde handlas till en multipel på 12.

Uppsida på 21 % vid en riktkurs på 1,02 SEK

Med en riktkurs på 1,02 SEK på ett års sikt finns det en god uppsida. Detta är dessutom en relativt defensiv värdering där det finns potentiell uppvärdering om MultiQ fortsätter visa goda resultat.