Misenkoncernen är ett olje- och gasbolag inriktat på utvinning av hydrokarboner (främst naturgas, olja och gaskondensat) i Ukraina. Affärsmodellen är att utveckla och avsevärt öka produktionen i olje- och gasfält genom att genomföra omfattande investeringsprogram och tillämpa moderna västerländska kunskaper och teknik.

 

2
Value Drivers
1
Quality of Earnings
4
Risk Profile
1
Quality of Management

Misen Energy – Handlas i dagsläget till ett P/E på 3,1

EBITDA-marginal och EPS 2014 uppgick till 51,5 % respektive 2,24. Misen har, trots turbulenta år, lyckats med att få hög EBTIDA. Trots rådande klimat så lyckas Misen leverera vinst.

Samarbetsarrangemang (Joint Agreement) med Ukrainas största producent av naturgas.  JA har dessutom inlett ett investeringsprogram på 571 miljoner dollar för att effektivisera och förbättra naturgasproduktion.

Högt skattetryck kommer bli Misen största kostnader. Skattehöjningar höjs succesivt och ska kulminera på 70 % 1 juli.

Oroligheterna i Ukraina bidrar till stor osäkerhet och oviss framtid. Den inhemska valutan deprecierar vilket gör att bolaget får skriva ner sina tillgångar i redovisningen.

Problem med försäljningen av gas under 2013- 2014. De problemen är nu åtgärdade men risken kvarstår att de kan möta liknande problem i framtiden.