Minesto är en produkt- och projektutvecklare inom marin energi som ska sälja marina kraftverk för elutvinning från tids- och havsvattenströmmar med hjälp av det egenutvecklade vattenkraftverket Deep Green. Konstruktionen tillåter energiproducenter att nyttja långsamma tids- och havsvattenströmmar, jämfört med konkurrerande teknik som kräver påtagligt snabbare strömmar. Detta innebär att de producenter som använder sig av Deep Green kan operera i lugnare vatten vilket leder till lägre kostnader och enklare service. Minesto innehar även starka patent vilket ger dem skydd under den nuvarande expansionsfasen och många år framöver.

Deep Green omvandlar energin från tidvatten- och havsströmmar till elektricitet genom att utnyttja samma princip som gör att en segelbåt kan segla i en högre hastighet än vindhastigheten. Deep Green kan liknas vid en stor undervattensdrake som fästs på havsbotten med en förankringslina och där huvudkonstruktionen består av en vinge och en turbin. När sen vatten strömmar över vingen skapar vattenströmmen en lyftkraft som trycker draken framåt i en hastighet som är upp till tio gånger snabbare än den aktuella vattenhastigheten. Draken styrs i en åttaformad bana av ett roder och när draken rör sig pressas vattnet genom turbinen och elektricitet produceras. Elen förs sen via kabel till land där elektriciteten distribueras till konsumenten.

Enligt GL Garrad Hassan är Deep Green idag den enda kända tekniken på marknaden som kan operera kostnadseffektivt i långsamma tidvatten- och hav­sströmmar. Konstruktionen gör att Deep Green har en hög verkningsgrad då vattenflödet genom turbinen kan accelereras upp till tio gånger vilket leder till ökad energiproduktion utan att kraftverkets storlek ökar.

Den relativt begränsade storleken jämfört med konkurrerande tidvattensenergiteknik samt nyttjandet av långsamma strömmar, gör Minesto Deep Green i dagsläget unik. Vidare har Minesto hela världen som potentiell marknad, i det avseendet att det finns vattenströmmar runt hela jorden där flödena är kontinuerliga. Dessa strömmar är dessutom nästintill hundra procent förutsägbara och oföränderliga och Minestos vattenkraftverk ger heller ingen visuell störning eller påverkan på landskapet, till skillnad från vind- och solenergi. Vidare jobbar Minesto intensivt för att bibehålla en låg miljöpåverkan. År 2010 rankade TIME Magazine Deep Green som en av världens 50 bästa uppfinningar vilket enligt oss sätter en kvalitetsstämpel på bolaget.

Affärsmodellen bygger på att sälja marina kraftverk och teknik till kraftbolag eller andra företag som bygger marina kraftanläggningar. I andra hand kommer Minesto sälja geografiska licenser för tillverkning av Deep Green-system. Under utvecklingsfasen kan geografiska licenser komma att stå för majoriteten av intäkterna, förutom statliga och överstatliga bidrag. Dessutom förväntas intäktskällor tillkomma såsom tjänster i samband med prospektering och utbyggnad av områden för Deep Green-anläggningar och kraftparker samt försäljning av tjänster och reservdelar i samband med underhållet av sådana anläggningar tillkomma.

Tester av Deep Green har varit framgångsrika. Idag befinner sig Minesto i en sen utvecklingsfas där bolaget har påbörjat arbetet med den första kommersiella Deep Green-kraftparken, vilket beräknas färdigställas år 2019.

4
Value Drivers
4
Quality of Earnings
2
Risk Profile
4
Quality of Management

Minesto – Deep Green rankades som en av världens 50 bästa uppfinningar

År 2010 rankade TIME Magazine Deep Green som en av världens 50 bästa uppfinningar. Bolaget har nu noterats på First North och handlas till börsvärdet 415.9 Mkr med en nettokassa på cirka 95 Mkr och löften om ytterligare 150 Mkr i finansiering från EU-relaterade källor.

Minesto är enligt GL Garrad Hassan, en världsledande konsult inom förnybar energi, unika i att dess kraftverk Deep Green möjliggör kostnadseffektiv energiutvinning ur långsamma tidvatten- och havsströmmar, en marknad som beräknas vara värd omkring 600 miljarder euro per år i elförsäljning.

Ledning och styrelse inger ett starkt förtroende. Exempelvis har VD varit med från start och sitter bland annat i styrelsen Marine Strategy Group in Renewable UK. CTO är rekryterad från Volvo AB där hon tidigare var chef för utvecklingen av drivlinor.

Värderingen anses av oss vara attraktiv. En enkel multipelanalys (P/S) mellan Minesto och andra high-tech bolag pekar på en uppsida på 259 % när aktien blir känd bland investerare.

Vår bedömning är att riskerna främst består av försenad teknikutveckling eller att den kommersiella fasen fördröjs eller inte lyckas. Detta skulle kunna leda till en utebliven tillväxt och på några års sikt kunna resultera i finansiella problem för Minesto.