Minesto AB (”Minesto” eller ”Bolaget”) grundades som en spin-off från Saab 2007. Bolaget utvecklar en teknik byggd på cirkulerande undervattensdrakar för att utvinna tidvatten- och oceanströmmar. Bolaget har backat kraftigt senaste tiden och  Analyst Group bedömer chansen för ytterligare fall som hög. Sammantaget så är rekommendationen sälj.

5
Value Drivers
5
Quality of Earnings
5
Risk Profile
5
Quality of Management