Mindmancer erbjuder kostnadseffektivt skydd mot skador och intrång genom intelligent kamerabevakning, kopplat till certifierade larmcentraler som skickar rätt resurser till rätt plats vid rätt tid. Lösningen kan skilja på om det är en människa som befinner sig på en olämplig plats eller om larmet utlösts av ett djur. Kunden får aktiv bevakning dygnet runt till en lägre kostnad än traditionella lösningar och kan undvika onödiga väktar-utryckningar. Företaget har en mjukvara som bygger på egenutvecklade videoanalysalgoritmer och självlärande system med artificiell intelligens. Har verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen samt levererar till övriga Europa och USA.

4
Value Drivers
2
Quality of Earnings
4
Risk Profile
3
Quality of Management

Mindmancer – Missvisande omsättningstillväxt har pressat aktiekursen 2014

Mindmancers partners Skan-Kontroll och Svensk Bevakningstjänst har köpts upp av Nokas. Nokas är nordens största koncern i säkerhetsbranschen och omsätter närmare 4,5 mdr NOK (2014E).

Indirekt samarbetsavtal med Nokas, kan leda till uppköp. Nokas vill integrera Skan-Kontrolls tjänster inåt mot koncernens kunder. Troligtvis inkluderar det Mindmancers intelligenta lösning. Vi bedömer även att ett uppköpsbud på Mindmancer i intervallet 5,2 – 6,4 kr/aktie som ett möjligt utfall då Nokas har ett starkt förvärvsfokus.

Nokas vill förbättra sina marginaler vilket Mindmancer kan bidra till. Bolagets teknik förbättrar bevakningsbolagens rörelsemarginaler från 2-3 % till 10 %.

Tekniska lösningar är drivkrafter i den förväntade ökade marknaden anser Nokas. Konkurrenten Securitas ökar sitt tekniska innehåll vilket även Nokas vill göra.

Missvisande omsättningstillväxt har pressat aktiekursen. Förväntade triggers bedöms justera upp kursen.