MedCap är en av de industriell private equity aktör på den nordiska Life Science marknaden för små och medelstora företag. Bolaget är en aktiv investerare som Investerar i mogna bolag inom life science med ett skuldfritt värde på 200 MSEK alternativt en omsättning på mellan 50 och 200 MSEK. Aktuella innehav: Abilia Koncernen – hjälpmedel inom bl.a kommunikation och larm, Quickels Systems – vakuumsystem för EKG, Unimedic – kontraktstillverkning av flytande läkemedel, Gewab i likvidation – fd fastighetsbolag som begärts i likvidation, Dunmedic – kosttillskott.

3
Value Drivers
3
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

MedCap – Förutsättningarna för ett lyckat förvärv är höga

Kassa på 50 MSEK öppnar upp för framtida förvärv – Efter genomförd nyemission har MedCap AB stärkt kassan och ger ett förvärvsutrymme på cirka 100 MSEK.

Framtidsutsikter – Ett påbörjat listbyte till Small Cap.

Stora insiderköp ger köpsignaler – Styrelseordförande Bengt Julander och styrelseledamoten Anders Hansen har båda gjort insiderköp på 500 000 respektive 15 000 aktier.

Valutakänslighet Unimedic – Kronan har deprecierats mot både EUR, GBP och PLN vilka Unimedic har sina inköp mot.

Vinster i välfärden – Abilia är verksamma inom äldrevården. De kan undvika denna reglering genom att återinvestera vinsten.