Mavshack är en prenumerationsbaserad Internet-TV-tjänst som erbjuder asiatiska filmer i HD, musikvideor och TV-program via streaming. Prenumeranterna har tillgång till hela katalogen av asiatisk underhållning från alla Internetanslutna enheter, var och när som helst i världen utan begränsningar och utan reklam eller andra avbrott. I dagsläget är priset för tjänsten USD 4,99 per månad.

Varje prenumerant väljer önskat språk och innehåll, men har alltid tillgång till hela katalogen av underhållning. Idag erbjuder Mavshack underhållning på filippinska, hindi, punjabi, kinesiska, indonesiska, telugu, tamil, kannada, malayalam, bengali, gujarati och marathi.

Mavshack har idag det största premiumbiblioteket av filippinska och indiska titlar i världen och antalet växer varje vecka tack vare avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, bland annat Indiacast, H Brother, VIVA Kommunikation och Shanghai Media Group.

introduction-1024x674

 

Finansiella Scenarier

Bullcase

Genom bolagets etablering i Asien och speciellt kina och Indien, två av världens största länder sett till internetanvändare så ser framtiden ljus ut. Vid ett bull scenario skulle övergången av Facebook användare till betalande abonnenter vara hög, då bolaget idag såg en ökning på ca 50-55% per månad under Q1 2014. Vi estimerar att tillväxten fortsätter i samma takt på ca 50 %, vilket vi använder som tillväxt under 2014 som lägger grunden. För resten av tillväxten fram till 2018 använder vi oss sedan av Netflix tillväxt under deras senare lanseringsperiod (tillväxt period). Då skulle antalet användare växa med samma mängd under hela 2014 (alltså 50 % av Q1 användarna) vilket är en ökning med ca 250 000 användare/månad. Under 2014 skulle detta resultera i ca 2,8 miljoner användare och intäkter på ca 102,5 miljoner kr beräknat på en intäkt som ökar med 1,5 kr per kvartal per användare. Vi såg intjäningsförmå- gan växa med 1kr under Q1 2014, vi estimerar då att under ett bullscenario skulle intjäningsförmågan växa med 1,5 kr per kvartal fram till en maximal intjä- ningsförmåga på 144 kr/år som nås under 2018. 144 kr är maximum eftersom ett abonnemang kostar 36 kr per månad per användare, alltså kommer en fullt betalande användare att spendera max 144 kr under 1 år. Dessutom kan reklam/annons intäkter tillkomma. Om tillväxten sedan skulle likna Netflix tillväxt skulle bolagets antal registrerade användare uppgå till 25,7 miljoner användare och intäkter på ca 2,3 miljarder kr 2018.

Bearcase

Ett bear scenario för bolaget skulle då vara att antalet Facebook följare inte resulterar i ökat antalet abonnenter. Efterfrågan på bolagets tjänster skulle även kunna vara mycket mindre i andra länder som Kina och Indien i jämförelse till vad vi har sett i Filipinerna vilket skulle resultera i mindre intäkter än vad som förväntas i förhållande till allt för stora marknadsföringskostnader. Till slut skulle dessa faktorer resultera i att marknadsföringskostnaderna skulle skena iväg och inte resultera i någon vinst vilket inte skulle vara hållbart för bolaget i längden, och inte särskilt länge på kortsikt heller eftersom tillgångarna i bolaget är väldigt begränsade. Vid ett Bear scenario, pga. bolagets expansionsfas och aggressiva marknadsföringsplaner skulle antalet registrerade användare öka men inte alls i samma utsträckning som den gjort nu scenario. Vi estimerar att bolaget skulle uppleva en tillväxt på ca 18 % per år vilket är det absolut minsta tillväxten Netflix har haft under sin expansionsfas. Siffran kan låtas hög men i självafaktum är den väldigt låg och skulle innebära att Mavshack med största sannolikhet skulle gå med förlust eftersom intäkterna inte då växer i tillräckligt snabb takt för att täcka kostnaderna. Intjäningsförmågan estimerar vi inte skulle växa under detta scenario utan ligga på nuvarande 44kr/år. Denna låga tillväxt skulle under 2014 resultera i ca 609 tusen registrerade användare och intäkter på ca 26,8 miljoner kr. Registrerade användare är högre än 18% 2014 eftersom vi redan vet vad registrerade användare är under Q1 2014. Med tanke på att företaget redovisar en förlust på 13 miljoner kronor under Q1 2014 på grund av marknadsföringskostnader kan vi konstatera att under detta scenario skulle bolaget få lägga ner verksamheten under 2017 om inte fler stora nyemissioner görs.

Mavshack – Asiens Motsvarighet Till Netflix

Kundtillväxt 50 % per månad
Denna ökning av antal registrerade användare mellan Januari – Mars är en bidragande faktor till bolagets framfart på den asiatiska marknaden.

VD äger 14,67 % av bolaget
Bolagets ledning har ett stort förtroende och där av ett innehav på ca 17 % av bolagets 622 miljoner utstående aktier.

Bruttomarginal på ca 51 %.
Företaget har baserat på användarsiffror samt direkta kostnader från Q1 2014 en bruttomarginal på hela 51 %.

Nischade mot en marknad med ca 795 miljoner potentiella kunder
Kina med sina 568 miljoner, Indien med 151,5, Indonesien med 38,1 och Filippinerna med 37,6 miljoner internetanvändare.

Riktkurs på 0,57 SEK ger uppsida på 58 %
Med den beräknade tillväxten i bolaget estimerar vi att intäkterna resulterar i ca 58,3 miljoner kr 2014 vilket resulterar i ett marknadsvärde på ca 335 miljoner kr vid en riktkurs på 0,57 kronor. På längre sikt är potentialen mycket större.