Maha Energy är ett självständigt och internationellt uppströms-oljebolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, exploatering och produktion av råolja. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, men bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Alberta, Kanada samt ett operativt kontor i Newcastle, Wyoming, USA. I dagsläget finns tre fält och avtalen är på plats för att förvärva ett fjärde fält, Tartaruga i Brasilien. Förvärvet av Tartaruga förväntas få myndighetsgodkännande under 2016.

4
Value Drivers
3
Quality of Earnings
4
Risk Profile
3
Quality of Management

Maha – IPO möjliggör spännande förvärv

Nyemission möjliggör förvärv av spännande fält
Maha genomför mellan 7 juni och 20 juni en nyemission, som vid fullteckning förväntas inbringa en nettolikvid om 127,6 MSEK. Av nettolikviden planeras ca 100 MSEK användas till förvärv och utveckling av Tartarugafältet, som har ett nettonuvärde motsvarande 228,37 MSEK, enligt en rapport från Petrotech Reserve.

Tartarugafältet
Fältet har redan en hög andel 1P-reserver (definition av 1P på analysens näst sista sida) och med Maha Energy som majoritetsägare, kommer produktionen effektivt kunna ökas, med hjälp av smarta investeringar. Fältet består även av en helt oexploaterad del, vilket möjliggör kraftig uppsida vid positiva resultat.

Starkt management, relativt låg intern risk
VD, Jonas Lindvall har mångårig erfarenhet från bland annat Lundin Oil, samtidigt som även övrig styrelse och ledning anses vara kompetent. Detta kombinerat med bolagets riskminimerande strategi att förvärva lågriskfält, ingjuter förtroende inför framtiden.

Handlas i paritet med peers, trots att premie kan motiveras
Möjligheterna att omvandla 3P och 2P till 1P-reserver är stora. Kombinerat med Mahas starka management och den relativt låga interna risken torde motivera en uppvärdering. Vidare finns god potential till nya oljetillgångar relaterade bland annat det delvis testade ”South Tartaruga” fältet, samt uppvärderingar av befintliga tillgångar vid ett högre oljepris.