Lovisagruvan är en zink och blygruva lokaliserad sex mil norr om Örebro. Malmen bryts med en brytningstakt om ca 40 000 ton per år med en egenutvecklad metod som medför låga brytningskostnader.

1
Value Drivers
1
Quality of Earnings
2
Risk Profile
1
Quality of Management

Lovisagruvan – Potentiell omsättningstillväxt på 363 %

Potentiell omsättningstillväxt på 363 %.
Vid en lyckad uppstart av Pahtohavare-gruvan så kommer det generera årliga intäkter på 140 MSEK per år enligt nuvarande prognoser. Detta skulle generera en omsättningstillväxt på 363 % jämfört med 2014 års omsättning.

Marknaden för bly och zink ser ljus ut.
Både Zink och blypriserna förväntas öka på lång sikt vilket kommer leda till ökade rörelsemarginaler i framtiden

Stabil finansiell ställning ger hög direktavkastning.
Den genomsnittliga utdelningen per aktie de senaste 5 åren har varit 2,9 kronor vilket medför en direktavkastning på 9,1 %.