Lexington säljer produkter inom hemtextil och kläder. Affärsområdet Home utgör 60 % av totala försäljningen medan affärsområdet Clothing utgör resterande 40 %. Majoriteten av intäkterna kommer från försäljning i externa försäljningskanaler. Lexington har egna butiker som bolaget äger själva och erhåller royalty-intäkter från Franchisebutiker.

 

1
Value Drivers
3
Quality of Earnings
1
Risk Profile
4
Quality of Management

Lexington – Ett intressant tillväxtbolag till P/E 21 på 2016e

Stark historisk lönsam tillväxt
Lexington har växt med 10% CAGR historiskt och har varit lönsamt under alla verksamhetsår. Bolaget handlas till P/S 0,53 och P/E 21 på 2016e. Priset är inte högt men sett till bolagets tillväxt-framgent inte att anse som lågt.

20 % omsättningstillväxt
Planerar att öppna butiker i flera länder i 2016-2017, främst i Storbritannien och Tyskland. Bolaget kommer kraftigt öka omsättningen de kommande åren och en årlig CAGR på över 20 % till 2018 förväntas.

Trigger i Q4
Q4 är säsongsmässigt det bästa kvartalet och stod förra året för ca 40 % av EBITDA-resultatet på helårsbasis. Fyra nya butiker har öppnats som förväntas öka intäkterna i kvartalet med 15 Mkr enligt våra estimat.