Latvian Forest Company AB (publ.) möjliggör för investerare att via ett svenskt börsnoterat bolag investera i lettisk skog. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är:

• En tro på en ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.
• Värdesökande aktiviteter som skogsförvaltning.
• Värdeskapande genom att konsolidera separata fastigheter till ett större innehav.

Latvian Forest är idag en av de 50 största mark- och skogsägare i Lettland. Latvian Forests mål är att fortsätta bygga upp sina volymer så länge priserna är fördelaktiga samt att fortsätta den aktiva förvaltningen och skapa värde. Avverkning sker endast vid gynnsamma villkor och eventuella vinster återinvesteras.

2
Value Drivers
1
Quality of Earnings
3
Risk Profile
2
Quality of Management

Latvian Forest – Handlas till god rabatt med P/B 0,75

Kassa om 1,5 M€ vid utgången av Q3-15 möjliggör nya investeringar in fastighetsportföljen i en marknad med stort utbud av lämpliga förvärvsobjekt till fördelaktiga priser efter en tid av tillfälligt svaga virkespriser.

Ljusa framtidsutsikter trots tillfälligt svag marknad. Analyst Group prognostiserar värdeökningen i de biologiska tillgångarna till ca 1 MEUR för 2015. På längre sikt bedöms värdeökningen innebära en teoretisk uppsida vid bull-scenario om nära 300 %.

P/B multipel om 0,75 sedan övergången till IFRS redovisningsprinciper fr.o.m. bokslutskommunikén 2014 då tidigare dolda värden exponerades.