JLT Mobile Computers tillverkar och säljer stryktåliga, mobila datorer för tung industri. Genom att utveckla produkter med god prestanda och tillförlitlighet riktar bolaget in sig på premiumsegmentet av marknaden.  Bolagets kunder är verksamma inom logistik och lager, transport, gruvdrift, jord- och skogsbruk, försvar och entreprenad. Efter ett inkråmsförvärv under december 2014 har bolaget kontor i Sverige och i USA, med global försäljning via samarbetspartners.

2
Value Drivers
1
Quality of Earnings
2
Risk Profile
2
Quality of Management

JLT Mobile - Marknadstillväxt driven av ersättningscykel gynnar bolaget

Låg kostnadsbas som andel av omsättningen ger god skalbarhet. För helåret 2016 växte JLT Mobile Computers EBITDA-resultat med 291.7 % i jämförelse med föregående år, samtidigt som omsättningstillväxten uppgick till 56.5 %. Den förbättrade EBITDA-marginalen bedöms hänförlig till lägre personalkostnader som andel av omsättningen. För 2017 och 2018 prognostiseras EBITDA-tillväxten till 15.3 % respektive 14.9 % mot bakgrund av fortsatt förbättrade EBITDA-marginaler.

Verksamhet i USA bidrar till tillväxten. Efter att bolaget via ett inkråmsförvärv bildat ett nytt dotterbolag i USA under december 2014, har JLT fått stor utväxling från verksamheten i USA under 2016. Bolaget bedömer efterfrågan som fortsatt stark och har under 2016 fördubblat sin produktionskapacitet, vilket ger goda indikationer inför framtiden.

Större andel supportavtal ger återkommande intäkter. Vid nyförsäljning av produkter har bolagets kunder möjlighet att ingå i support- och tjänsteavtal. I takt med att allt fler produkter säljs bedöms sålda supportavtal ge en mer stabil intäktsbas med tillhörande högre marginaler på sikt.

Högt insiderägande och stabil ägarbild. I styrelsen sitter idag grundaren och storägaren Jan Olofsson, med 29 % av aktierna. Bolagets näst största ägare, Axis-grundaren och investeraren Martin Gren äger 7.9 % av aktierna, efter att köpt in sig under 2015.