InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag.

Avensia AB
är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e-handelslösningar.
Grade AB erbjuder kompletta e-Learninglösningar i form av utbildningssystem, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd konsulttjänster, som t ex utveckling av skräddarsydda e-Learningkurser.
Mashie AB erbjuder ett tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och storhushåll.
Force12 är det senaste bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling.

– Startade 1998
– Kontor i Lund, Helsingborg och Stockholm
– Handlas på NASDAQ OMX First North, Premier List

Finansiella Scenarier

Bullcase

Om trenden fortsätter likt den gjort så finns det ett antal olika scenarier om vi väljer att se InXL ur ett optimistisk perspektiv. Det scenariot med den högsta potentiella avkastningen för investerare är ett framtida uppköp av något av dotterbolagen. Troligen Mashie eller Grade. På sikt ser vi dock att bolaget fortsätter växer snabbt med hög lönsamhet. Vi estimerar att i ett Bull-scenario når bolaget en omsättning om 234 Mkr 2016 med en EBIT-marginal om 20,5 % skulle detta resultera i ett EBIT-resultat på 48 Mkr. Sektorn i helhet värderas till P/E 17, då vi estimerar i samtliga scenarion att InXL växer snabbare än marknaden ser vi en P/E multipel på 18-20 som motiverat. Vilket skulle resultera i ett marknadsvärde på 850-900 Mkr för InXL gentemot dagens 181 Mkr.

Bearcase

Ett mer pessimistiskt scenario är att marknaden tappar fart vilket skulle resultera i minskad lönsamhet för InXL och i synnerhet Avensia. I ett Bear-scenario har InXL rekryterat snabbare och på grund av växtvärk och vikande marknad lär omsättningen bli svag närmsta åren och estimeras till 15 % 2015 och 5 % 2016. Samtidigt som lönsamheten drabbas hårt och EBIT marginalen går återigen under 10 % och estimeras i ett Bear-scenario till 2013s nivåer 7 %. Vid en omsättning på 136 MKR 2016 skulle rörelseresultat bli närmare 10 Mkr vilket skulle ge InXL en multipel på cirka P/E 18. Vilket är hanterbart och endast en enhet högre än sektorn. Uppsidan är därmed 0 % i detta scenario samtidigt som marknaden kan tänkas handla ner InXL mot en värdering kring P/E 12 vilket är en nedsida om -33 %.

InXL Innovation – Ledande Inom E-Handelslösningar

87,4 % av aktierna ägs av insiders, där ledningen innehar 38,9 %.

VD Wargéus innehar 17,8 % och VD för största dotterbolaget Avensia innehar 5,6 %

Imponerande momentum, tillväxten förväntas bli över 50 % i år.

Bolaget fortsätter att ta marknadsandelar och växte med 51 % under första halvåret 2014. Samtidigt som lönsamheten ökade med 184 %.

Ledande inom e-handelslösningar.

Avensia är ett av Nordens främsta expertföretag inom e-handelslösningar. Några kunder de levererat lösningar till är ICA, Apotek Hjärtat, ABB och Tetra Pak.

Uppsida om 160 % till riktkurs 14,80 SEK samtidigt som utdelningen är god.

Baserat på justerat substansvärde samt multipelvärdering för nästa år. Kortsiktig uppvärderingspotential 36 %.