INVISIO utvecklar teknologier och produkter för ljudkommunikation. Affärsmodellen är att utveckla, marknadsföra och sälja headset-produkter samt PTT-enheter (Push To Talk) för ljudkommunikation under eget varumärke samt genom OEM-samarbeten med andra industriföretag.

 

4
Value Drivers
2
Quality of Earnings
1
Risk Profile
4
Quality of Management

Invisio – Notering på Stockholmsbörsen under Q3

Bolaget gör ett positivt resultat för första gången med 44,3 MSEK
Invisio har haft en tuff historik med många år med röda siffror men har nu lyckats vända resultatet till vinst vilket tyder på att strategiförändringen de implementerade 2008 har gett resultat.

Upplistning på Stockholmsbörsen öppnar upp för institutionella investerare
Invisio har tidigare kommunicerat ut att en notering på OMX Stockholm Small Cap väntas ske under Q3 2015. Detta kan komma att ge aktien ett rejält lyft och gör att Invisio blir betydligt mer exponerat mot marknaden.

Återkommande kunder ger stark framtidstro
VD har i bokslutskommunikén för 2014 varit mycket positiv till att det är många återkommande kunder och man är nu uppe i förhandlingar med ett flertal nya potentiella kunder. Detta tyder på att kunderna tycker om Invisios produkter vilket stärker Invisios marknadsandelar.

Största ägaren håller 27 % av rösterna
Styrelseledamoten Lage Jonason äger 27 % av bolaget och är därmed den största ägaren. Detta skapar en stabil ägarbild.