Interfox Resources AB är ett prospekteringsbolag som identifierar och utvecklar råvarutillgångar, främst olje- och gastillgångar, för en vidare försäljning eller samarbete med produktionsbolag. Affärsverksamheten omfattar idag utveckling av Bolagets första tillgång, licens 71-1 ”Ellej-Igajskoje”.

Moderbolaget Interfox Resources AB (publ) (org. nr. 556658-6797) har säte i Stockholms län, Stockholms kommun. Interfox Resources innehar ett dotterbolag som ägs till 100 procent; Mezhlisa Resources Cyprus Ltd (”Mezhlisa”) med säte i Nicosia, Cypern. Mezhlisa försvärvar succesivt i sin tur 74 procent av aktierna i OOO Bakcharneftegaz (”BNG”) som äger en prospekterings- och produktionslicens i Tomskregionen, Ryssland. Ägandet i BNG överförs till Mezhlisa i takt med att överenskomna investeringar i oljekoncessionen genomförs. Totalt uppgår finansieringsåtagandet till 12,4 MUSD. Ägare till BNG i övrigt är geologen Mikhail Malyarenko. Interfox Resources AB (publ) hette tidigare Archelon Mineral AB (publ).

 

4
Value Drivers
1
Quality of Earnings
2
Risk Profile
3
Quality of Management

Interfox Resources – Analys Bekräftar Kolväten Och Höga Mättnadsgrader

Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin tur för hela 71 % av Rysslands totala oljeproduktion.

CPR rapporten visar på stora reserver. Enligt CPR rapporten finns det i området fyndigheter som uppgår till 32,4MM fat oljeekvivalenter av klass 2P.

Undervärderad gentemot sina peers. Vår relativvärdering tyder på en kraftig undervärdering av bolagets reserver av olja/gas. Möjlig uppsida på 287 %.

Tidigare försäljning i närområdet. Brittiska Imperial Energy såldes under 2008 till indiska ONGC. Köpeskillingen uppgick då till hela 1,4 miljarder GBP