HomeMaid är ett tjänsteföretag med fyra verksamhetsområden, hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet, tvätteri- och skrädderitjänster samt kontorsservice. Kunderna utgörs av kommuner, företag och privatpersoner. Bolaget är etablerat på flera orter i Sverige, bl a Stockholm, Göteborg och Malmö. Utöver egna filialer på 13 orter finns partnersamarbeten i ytterligare ett 10-tal städer.

4
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

HomeMaid Hemservice – Visar På En Ökad Tillväxt Och Omsättning

Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande högt. Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %.

Rörelsemarginal om 7,2 %. Helårssiffran är en klar förbättring mot 2012 och signalerar att HomeMaid är på rätt väg.

Ökad tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 52 % från 2012 och den organiska tillväxten uppgick till 7 %.

Fortsätter att investera och förvärva som bidrar till både stabilitet i lönsamhet och en breddning/riskspridning som kan ge en uppvärdering av bolaget.