Hexatronic utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och system för infrastruktur inom bredband över fiber. Bolaget säljer sina produkter och tjänster direkt eller via systemintegratörer till nätägare.

 

3
Value Drivers
2
Quality of Earnings
1
Risk Profile
3
Quality of Management

Hexatronic – Multipelvärdering kan motivera uppgång mot 25 SEK

Insiderägande på 46 % ger stabil ägarstruktur. Största ägarna i bolaget äger tillsammans 46 % av bolaget vilket vi ser som väldigt positivt då bolaget styrs obehindrat.

Stark tillväxt på 8 % till 12 % på den underliggande marknaden. Tjänster som Youtube, Netflix och Spotify väntas växa med 8-12 % vilket ger bolaget bra möjligheter att växa organiskt de kommande åren.

Mål att 90 % av befolkningen har bredband innan 2020. Sveriges regering har satt ett mål att år 2020 skall minst 9 av 10 hushåll ha tillgång till bredband om minst 100 mbps. Det innebär investering kostnader om 50 miljarder kronor för regeringen.

Multipelvärdering indikerar uppgång. Multipelvärderingen indikerar en uppgång till nivåer om 25 kr aktien.