Guideline Geo är ett svensk bolag verksamt inom Geofysik och Geoteknologi. Verksamheten är uppdelad i 4 marknadsområden; Infrastruktur, Miljö, Vatten och Mineral. Bolagets affärsidé är att utveckla och erbjuda marknadsledande lösningar för identifiering av objekt, strukturer och föroreningar under mark, undersökning av geologi och förändringar i mark samt konstruktioner över tid. Bolaget utvecklar produkter under varumärkena ABEM och MALÅ. Geografisk fördelning av intäkterna är 4 % i Sverige, 29 % Europa, 24 % Nordamerika och 43 % från övriga världen.

Framsida-ej-logo

Finansiella Scenarier

Bullcase

Guideline Geo verkar inom ett marknad med stor framtidspotential där de besitter ett starkt kunskapskapital och etablerade varumärken. Efter en rad av förlustår har Guideline Geo vänt trenden. Marginalerna friseras dock av valutaeffekten och är fortfarande överlag svaga.

Bearcase

När kronan stiger i värde kommer detta att slå hart, I synnerhet mot Nordamerika och Europa som står för 53% av omsättningen. Därutöver är bolaget beroende av ett fortsatt tekniskt försprång. Felrekryteringar, dålig kommunikation, lågt insiderägande och en nytillsatt styrelse är varningssignaler kring ledningens förmåga att ta till vara på bolagets potential samt det gynnsamma marknadsläget.

2
Value Drivers
1
Quality of Earnings
3
Risk Profile
3
Quality of Management

Guideline Geo – Hög underliggande marknadspotential begränsas av frågetecken på kort sikt

Positiv valutaexponering 8,7 MSEK döljer en lägre tillväxt. Omsättningen växte med 15 MSEK mellan 2014 och 2015. Ökningen utgjordes till 58 % av positiv valutaeffekt. Guideline Geo har en betydande exponering mot valutakurser och bedömer att 10 % förändring i USD medför en förändring av resultat före skatt med 3,8 MSEK. Motsvarande förändring i EUR skulle resultera i högre 6,2 MSEK.

Ökande miljökrav medför stor potential. Skärpta miljökrav och ökat behov av kartläggning av mark, föroreningar och vattenförekomst medför hög potential inom vatten- och miljösegmenten.

Marknadsledande produkter etablerade varumärken. ABEM och MALÅ är starka varumärken vars produkter är marknadsledande och förknippade med hög prestanda och användarvänlighet.

Intern turbulens har resulterat i tomma chefsposter och ny styrelse. Regionchef för Nordamerika och försäljningschef för EMEA har lämnat vilket försvårar den pågående omstöpningen av försäljningskanalerna.