Götenehus Group AB är moderbolag i en koncern vars verksamhet är inriktad på utveckling och byggnation av bostäder. Småhus är den dominerande produkten. Koncernen är indelad i verksamhetsområdena Projektutveckling, Styckehus och Övrigt.

 

2
Value Drivers
3
Quality of Earnings
1
Risk Profile
1
Quality of Management

Götenehus Group – Handlas 45 % billigare än peers sett till P/B

50 % lägre räntekostnader kommer att driva vinst per aktie. Bolaget har amorterat kraftigt på sina skulder, och vi bedömer att man under 2016 kommer att ha lyckats sänka sina räntekostnader med 50 % mot 2014.

Rörelsemarginalmål om 8 %. Bolagets mål är att nå en rörelsemarginal om 8 %, som sett till andra småhustillverkare inte bör vara helt omöjligt.

Växande marknad för småhus. Boverket estimerar en tillväxt för småhusmarknaden på 20,5 % för 2015 och 15,0 % för 2016.

Handlas till 45 % rabatt sett till P/B. Götenehus handlas i dagsläget till ett P/B 2,6, vilket är ca 45 % lägre än deras peers.

Osäkertsfaktor i kommande amorteringskrav. Det är osäkert hur det kommande amorteringskravet kommer att påverka efterfrågan på nybyggnationer av småhus.