GHP har varit verksamt sedan hösten 2006 och aktien har varit noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap, sedan oktober 2008. Bolaget grundades av Per Båtelson, grundare av och före detta koncernchef i Capio, och Johan Wachtmeister.

Affärsmodell och strategi har vuxit fram utifrån de behov och förutsättningar som finns på den nordiska sjukvårdsmarknaden. GHP driver specialiserad vård inom ett begränsat antal utvalda diagnosområden, med ambitionen att bli en ledande aktör inom dessa. Utgångspunkten är övertygelsen att denna vård kan drivas både mer effektivt och med högre kvalitet i kliniker utanför de stora traditionella sjukhusen. En hög volym i kombination med fokusering, specialisering och ambitioner inom forskning bidrar också till att attrahera de bästa läkarna.

globalhealthpartner_ombolaget

 

Finansiella Scenarier

Bullcase

GHP bedriver ett program för att sänka de centrala kostnaderna avsevärt, vilket vi tror kan leda till besparingar på 5 miljoner kronor 2014. Dessutom kommer effektiviseringsarbete hos klinikerna ha potential att sänka kostnaderna med upp till 10 miljoner kronor. Fria låneramar om cirka 40 -60 MSEK tillåter framtida förvärv av lönsamma specialistkliniker. Genom dessa framtida förvärv och effektiviseringsarbete kan GHP gå mot ledningens kommunicerade mål kring en omsättningsdubblering år 2018 (se graf). Vi tror på att försäljningsintäkterna kommer fortsätta följa trenden i takt med att GHP expanderar men reserverar oss från framtida förvärv och potentiella vinstmöjligheter därmed. Framgångsrika förvärv kan hjälpa förverkliga ledningsmålet om en omsättningstillväxt på 20 % årligen men det är under förutsättning att även nuvarande kliniker fortsätter göra lika god avkastning och inget oförutsett inträffar. Därmed är våran prognos en måttlig tillväxt på 8% i omsättning. Detta baserar vi på effektiviseringsarbetet som i framtiden kan bidra till ett högre och mer stabilt EBITDA.

Bearcase

Bear-prognosen består först och främst av risken för fortsatta låga priser för specialistsjukvård inom företagets två huvudmarknader Danmark och Sverige. Ett trendbrott i det här avseendet väntas inte komma inom den närmaste framtiden. Företaget befinner sig även i en rättstvist i Storbritannien och avsättningar har gjort med risk för juridiska omkostnader. Goodwill nedskrivning på MSEK 30 som har gjorts antas bero på bristande framtidsutsikter. Den huvudsakliga delen av ett Bear-case är fortsatta negativa resultat inom alla specialistområ- den, där GHP haft väldigt svårt att nå lönsamhet. Grafen illustrerar en negativ lönsamhet av verksamheten med -10% årligen. GHP tidigare haft lönsamhets problem och om effektiviseringsarbetet eller nya förvärv visar sig vara felaktiga kan en negativ lönsamhetstrend mycket väl inträffa.

Global Health Partner – Specialistvård Till Ett Rimligt Pris

Expansivt bolag med en aggressiv örvärvsstrategi
40 – 60 MSEK låneutrymme ger GHP den teoretiska möjligheten att förvärva företag som kan bidra med 10 – 15 MSEK i EBITDA.

Stabil tillväxt och ökande omsättning
Ledningen har kommunicerat tillväxtmål på en dubblering av omsättning till 2018 (från 737 MSEK till 1474 MSEK) och att nå en EBITDA-marginal på 10 %.

Ökande behov av specialistvård Samhällstrender pekar på att andelen av befolkningen som är över 65 år kommer öka till 20 % vilket medför ökande behov av specialistvård.

Riktkurs på 7,50 SEK ger uppsida på ca 30 %
Stabil tillväxt, förbättrad lönsamhet och ökande behov av specialistvård gör GHP till ett intressant investeringsobjekt med bra uppsida.