G5 Entertainment AB är utvecklare och förläggare av spel för iPhone, iPad, Android, Mac, PC och en rad andra plattformar. G5 utvecklar och publicerar spel som ska passa en bred publik av såväl erfarna spelare som nybörjare. G5 äger ett antal välkända spelkoncept som exempelvis Virtual City, Supermarket Mania, Stand O’ Food och Mahjong Artifacts. G5 utvecklar också spel som baseras på tredjepartslicenser och publicerar spel som utvecklats av tredjepartsutvecklare.

 

3
Value Drivers
3
Quality of Earnings
2
Risk Profile
4
Quality of Management

G5 Entertainment – Intäkterna väntas öka med 78 % jämfört med 2013 års nivå

Intäkterna väntas öka med 78 % jämfört med 2013 års nivå
Detta följer som ett resultat av en förbättrad intäktsmodell där företaget riktar sitt fokus mot free-to-play-spel istället för upplåsbara spel. Helårsintäkterna beräknas uppgå till 178 MSEK.

G5 Entertainments marknad beräknas växa med 23 % per år
App-marknaden beräknas växa med ett genomsnitt på 23 % per år fram till 2018, en tillväxttakt även G5 Entertainment borde ha goda möjligheter att hålla.

Kostnaderna kan komma att minska med 20 MSEK
Engångskostnader om 20 MSEK som belastade resultatet för år 2013 kommer troligtvis inte att påverka resultatet för innevarande år varför bolaget med stor sannolikhet kommer att gå med vinst. Detta tycks inte aktiens värdering spegla.