Formpipe är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). ECM är det samlade namnet på olika tekniker, produkter och system som fångar, processar, lagrar, arkiverar och levererar information på ett systematiserat och kontrollerat sätt.

Med professionella ECM-produkter tar offentlig sektor, företag och organisationer kontroll över den ökande mängden information som genereras i dagens samhälle. Vikten av att kunna selektera och välja att rätt information når rätt mottagare blir allt viktigare. Ordning och reda i informationsflödet skapar effektivitet och eliminerar risker.

Produkterna W3D3, Platina, Long-Term Archive, Platina QMS, OnDemand och Lasernet erbjuder funktionalitet för ovanstående syfte. Deras programvaror fångar, strukturerar, effektiviserar och distribuerar informationsflöden. Formpipes produkter minskar riskexponeringen i informationsintensiva organisationer och företag. En viktig parameter som skapar trygghet, stabilitet samt ger förutsättningar för ökad lönsamhet.

Finansiella Scenarier

Bullcase

[Korsförsljning] Korsförsäljningen mellan systemen från de danska och svenska marknaderna går snabbare vilket betyder att de också driver omsättningen under de närmaste åren. Inom bullcaset fortsätter den offentliga sektorn med fortsatt tillväxt och stabila kassaflöden. [På sikt drivs tillväxten av Life Science] På längre sikt ser vi att en stor del av omsättningstillväxten kommer ifrån Life Science området. Där Formpipe lyckas knyta till sig flera företag på den internationella marknaden, här finns det även stora fördelar med att bli större och mer känd vilket underlättar att knyta till sig nya kunder. [778 MSEK i vinst under 2019] Med en tillväxt på 18 % i snitt och en marginal motsvarande den under 2013 blir omsättningen 771 MSEK och vinsten 42 MSEK för 2019. Vi ser dock att marginalen förbättras till 9 % vilket är medel senaste 5 åren betyder att vinsten skulle bli 70 MSEK och det ger även ett P/E tal på 4,24.

Bearcase

[Life Science floppar] Inom bearcaset utvecklas inte Life Science i den önskade riktningen utan ger ingen omsättningstillväxt då bolaget inte lyckas med att knyta till sig kunder och inte heller med att skapa sig ett varumärke inom Life Science branschen. [Lyckas inte knyta till sig nya kunder] Vi ser även att Formpipe inte lyckas knyta till sig mycket kunder inom offentligsektor under de kommande åren vilket sänker betyder att licensintäkterna minskar och Formpipe får en något negativ omsättningstillväxt. Korsförsäljningen blir inte heller lyckad. [Långsammare tillväxt] Detta ger upphov till en svagt negativ tillväxt under de kommande 5 åren, och något sämre marginaler. Med en snitt tillväxt på -5 % så innebär det en omsättning motsvarande 262 MSEK 2019. Med en sämre marginal på 4 % blir vinsten för 2019 10 MSEK Vilket och ger en P/E multipel på 28,5.

3
Value Drivers
3
Quality of Earnings
4
Risk Profile
3
Quality of Management

FormPipe Software – Life Science Och En Konsolidering På Den Europeiska ECM-Marknaden Är Två Tillväxtpotentialer

Marknadsledande inom Europa
Formpipe är den största aktören på ECM marknaden inom Europa.

Repetitiva intäkter uppgår till 50 %
Detta ger en stabilitet i verksamheten och minskar den operationella risken då Formpipe lyckas låsa in kunderna.

Läkemedelsindustrin ger tillväxtpotential
I och med senaste förvärvet ökar sannolikheten att lyckas inom den enorma Life-Science branschen.

Möjlighet till utdelning
Formpipes kassaflöden ger en möjlighet till utdelningar under kommande år, ifall kassaflödena inte används till förvärv.