Flowscape guidar i sin nyligen publicerade delårsrapport för Q3 för högre tillväxtutsikt de närmaste kvartalen. Analyst Group tror att Bolaget har en hög sannolikhet för ett nytt partneravtal och därmed lyckas öka tillväxten. Detta innebär även en ökad sannolikhet att snabbt nå positivt kassaflöde givet den höga operationella hävstången. Givet detta finns det god potential på lång sikt men på grund av Flowscapes likviditetsrisker anser Analyst Group att investerare bör avvakta med en investering.

5
Value Drivers
5
Quality of Earnings
5
Risk Profile
5
Quality of Management