Firefly är ett svenskt marknadsledande brandsäkerhets-företag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system som upptäcker och minimerar risk för bränder och dammexplosioner. Företaget har, trots minskad efterfrågan på den nordamerikanska marknaden, en stark tillväxt de senaste åren och förser bland annat storföretag som Statoil, Stora Enso och P&G med sina system.

 

3
Value Drivers
3
Quality of Earnings
1
Risk Profile
3
Quality of Management

Firefly – Lågt EV/EBIT-värde, potentiell uppsida på 100 %

Stark storägare
Under slutet av 2015 fortsatte styrelseordförande Erik Mitteregger att utöka sitt innehav i bolaget och äger idag genom sitt bolag, Erik Mitteregger Förvaltnings AB, 33,38 % av Firefly.

CAGR på 22,71 %
Fireflys nettoomsättning har senaste fyra åren (i snitt) ökat med 22,71 %. Målsättningen för nettoomsättningen är att den ska uppgå till 400 MSEK år 2020. Givet fortsatt årlig omsättningstillväxt på 22,71 % kommer Firefly, med dagens omsättning på 179,3 MSEK, nå sitt mål om 400 MSEK redan år 2019 vilket gör målet rimligt.

Låg värdering gentemot peers möjliggör uppsida
Gentemot peer och alternativinvesteringar är Firefly värderat lågt enligt många multiplar. Exempelvis har de ett EV/EBIT på 9,51 vilket ger en uppsida på 100 % gentemot snittet på 19,02. Risken i Firefly är att lågkonjunkturer begränsar ny-byggnationer av industrilokaler.

Nöjda kunder banar väg för framtiden
Stockholms tunnelbanesystem är utrustat med brandskydd från Firefly med goda resultat. Oslos tunnelbanesystem har inget brandskydd idag och eftersom resultaten i Stockholm är goda finns stor potential att på sikt även bli installerade i Oslos tunnelbanesystem.