Finepart Sweden AB utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Teknologin baseras på mikrovattenskärningsteknik vilket är applicerbart på en mängd olika material. Bolaget riktar sig framförallt mot kunder i Skandinavien och Västeuropa inom flyg- och rymdindustrin, prototyptillverkare, medicinteknik, finmekaniska verkstäder, materialleverantörer och elektronikindustrin.

3
Value Drivers
3
Quality of Earnings
3
Risk Profile
4
Quality of Management

Finepart - Avtal med stora aktörer bäddar för omsättningstillväxt

Högt ställda finansiella mål öppnar för P/S-tal om 1.3 på 2017E
Bolaget har som mål att inom tre år omsätta 80-100 MSEK med 10 % nettomarginal. Givet att de uppnår detta estimeras P/S-tal om 1.3 och 0.54 på 2017E respektive 2018E.

Välrenommerade nyckelpersoner och investerare inger förtroende
Högt insiderägande om 63 %. Bland ägarna finns välrenommerade investerare som Magnus René, VD för Arcam, och Don Miller, mikrovattenskärningsteknikens vedertagna upphovsman.

Attraktiv värdering möjliggör rabatterad investering
Inför rådande notering och emission värderas bolaget till P/S-tal 3.14 pre-money vilket kan jämföras med värderingen, P/S-tal 17.86 pre-money, under våren 2016 när de tog in kapital senast. Detta tyder på möjlighet till kraftigt rabatterad investering.

Q4 2016 kan bli avgörande för bolagets framtida tillväxt
Lyckade leveranser till SKF Aerospace och schweiziska Dohner i december leder sannolikt till ytterligare affärsmöjligheter och kan bli en kortsiktig trigger.

Marknad under tillväxt
Vattenskärningstekniken är relativt ny och dess marknad estimeras växa kraftigt fram till 2020. Som pionjärer inom området öppnar detta för goda möjligheter att växa till en stor aktör på marknaden.