Eurocon Consulting är ett konsultföretag som erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa-, kemi, energi- och gruvindustrin. Företaget specialiserar sig främst på ny- och ombyggnadsprojekt och utför förstudier, förprojekt samt genomförande projekt.

2
Value Drivers
3
Quality of Earnings
1
Risk Profile
3
Quality of Management

Eurocon – Uppsida på 36 % utifrån multipelvärdering

Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48 % av Eurocons omsättning, förväntas öka den närmsta tiden.

Multipelvärdering ger uppsida på 36 %. Multipelvärdering utifrån viktat medelvärde av konkurrenters nyckeltal ger en aktiekurs på 4,86 kr.

Alltid gått med vinst. Eurocon har gått med vinst varje år ändå sedan starten år 1990.

Stark start 2015 med 11,2 % i rörelsemarginal för Q1 vilket är över deras finansiella mål och en rejäl ökning från föregående år. Bolaget hade även en kraftig vinstökning från Q1 föregående år.