Etrion är en oberoende elproducent som för närvarande utvecklar, bygger och driver solkraftsanläggningar i Italien, Chile och Japan.

 

4
Value Drivers
1
Quality of Earnings
1
Risk Profile
4
Quality of Management

Etrion Corporation – Befinner sig i en kraftig expansionsfas

År 2016 räknar vi med att bolaget går med vinst samt ett EBITDA-resultat om 72,6 MUSD, 125 % ökning jämfört med 32,2 MUSD år 2014. Då EBITDA närmast kan liknas vid operativt kassaflöde säger detta oss att bolaget har goda möjligheter att klara av aktiviteter som expansion och utdelning.

Under år 2018 kommer Etrions potentiella anläggningskapacitet ha stigit med 228 %. Om bolagets utestående projekt säkerställs kan omsättningen stiga från rapporterade 49,6 MUSD år 2014 till 200 MUSD under år 2018, vilket är en omsättningsökning med 300 %.

Prognostiserat resultat före extraordinära poster år 2018 uppgår till 70,9 MUSD jämfört med rapporterat -16,4 MUSD år 2014. Antar vi samma antal utestående aktier som idag samt tillämpar en ytterligare 35 % konservativare prognos på resultatet 70,9 MUSD baserat på generella marknadsosäkerheter, ger detta med dagens aktiekurs P/E-tal 2,58. Sett till branschsnittet på 5,85 finns det därmed en uppsida på cirka 3,87 kr/aktie, vilket är en uppsida på 127 % på 4 års sikt.

Marknaden har inte helt upptäckt marknadspotentialen för solkraft ännu. Marknaden beräknas årligen växa med 26 % fram till 2017 vilket beräknat från 2013 skulle innebära en marknadstillväxt på 155 %. Detta ger Etrion ett starkt momentum nu när bolaget expanderar sin verksamhet.