Episurf Medical är ett svenskt medicintekniskt företag som tillhandahåller patientspecifika lösningar för behandling av skador på knän och leder. Med hjälp av 3D-bilder och de senaste tillverkningsmetoderna anpassar Episurf både implantat och operationskit efter patientens unika anatomi och skada för att uppnå optimalt behandlingsresultat.

 

5
Value Drivers
4
Quality of Earnings
3
Risk Profile
1
Quality of Management

Episurf – Teknikledande produkt på en marknad som 2019 beräknas vara värd 7,5 miljarder USD

Den adresserbara marknaden beräknas 2019 vara värd 7,5 miljarder $. Marknaden för knäledsimplantat växer stadigt och Episurf står väl positionerat inför ökade krav på hållbarhet och kvalitet med sin hittills obefintliga fail rate.

Optimal passform leder till färre omoperationer och en lägre totalkostnad. Episurf är ensamma på marknaden om att skräddarsy både implantat och operations-kit efter patientens egna anatomi för bästa behandlingsresultat.

Lågt ställda förväntningar innebär stor möjlig uppsida. Episurf har i dagsläget tre säljfärdiga produkter och står närmare marknaden än någonsin tidigare. Trots detta värderas bolaget betydligt lägre än det historiska snittet, se graf nedan.

Lyckas Episurf endast ta en liten del av marknaden nås en omsättning om tiotals miljoner $. Dagens värdering framstår således som mycket attraktiv givet potentialen.